Ke správě nemovitostí u nás patří i automatický a dálkový provoz kotelen, kde instalované zařízení a software hlídají chod kotelny a v případě nenadálých událostí nás systém neprodleně informuje a naši technici mohou na dálku začít zabezpečovat kotelnu, či vyřešit nastalý problém havarijní službou. Dálkový provoz kotelen je moderní způsob ovládání vytápění budov, kde je vše pod kontrolou. Dálkový provoz zajištuje pravidelné kontroly bez denního docházení obsluhy s následnou časovou i finanční úsporou.