Pro správný chod technických zařízení je potřeba správně vyškolená obsluha a naše společnost Vám zajistí proškolení obsluhy plynového zařízení, školení topičů nízkotlakých kotelen, obsluhy tlakových nádob. Zajistíme i školení v oblasti BOZP a PO a další požadavky pro technická školení. Provádíme pravidelné školení a přípravu pro opakované odborné zkoušky v oboru plynárenství a elektroinstalací dle platných předpisů.